Komplexná stavebná činnosť

ROK 2016

 
 • Rekonštrukcia hygienických zariadení   

  11-12/2016

        Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

        Miesto dodania: Turčianske Teplice

        Stručný opis: búracie práce, vybudovanie nových sociálnych zariadení, rekonštrukcia spŕch, nové 
        rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácie, montáž obkladov a dlažieb, maliarske a natieračské 
        práce, montáž hydoizolácie, ústredné kúrenie

     

 

 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ   

  07-08/2016

        Objednávateľ: Základná škola, Púchov 

        Miesto dodania: Mládežnícka ulica 1434/16, 020 11 Púchov

        Stručný opis: rekonštrukcia, búracie práce, demontáž starej sanity, nové podlahy, nové obklady, 
        demontáž podlahy a obkladu, oprava dverí, dodávka a montáž nových dverí, nová sanita, 
        vodoinštalácia a elektroinštalácia
 

 

 • Prístavba budovy materskej školy  

  06-11/2016

        Objednávateľ: Mesto Nové Zámky

        Miesto dodania: Hlavné námestie 10, Nové Zámky

        Stručný opis: prístavba - hrubá stavba (základová konštrukcia, nosné murivo a zastrešenie prístavby),
        zateplenie, omietkové úpravy stropov a stien, výplne okien a dverí, vodoinštalácia, elektroinštalácia

 

 

 • Oprava zatekajúcej umyvárne v sociálnoprevádzkovej budove vodičov    

  07-08/2015

        Objednávateľ: NDS, a.s. 

        Miesto dodania: A. Hlinku 2549, 022 65 Čadca 

        Stručný opis: búracie práce, vybudovanie nových sociálnych zariadení, rekonštrukcia spŕch, nové 
        rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácie, montáž obkladov a dlažieb, maliarske a natieračské 
        práce, montáž hydoizolácie, ústredné kúrenie

     

 • Zateplenie jednotlivých pavilónov ZŠ Rosina    

  06-08/2015

        Objednávateľ: Obec Rosina  

        Miesto dodania: Rosina 624, 013 22 Rosina

        Stručný opis: komplexné stavebné práce na zateplení obvodových plášťov jednotlivých pavilónov
 • Rekonštrukcia exteriéru Kultúrneho domu Paderovce  

  04-07/2016

        Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

        Miesto dodania: Hlavná č. 86/18, Paderovce

        Stručný opis: komplexné zateplenie fasády, asanácia interiérového schodiska, vybudovanie 
        exterérového schodiska, dodávka malého nákladného výťahu
 

 

 • Modernizácia hygienických zariadení   

  11/2015-06/2016

        Objednávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

        Miesto dodania: Banská Bystrica

        Stručný opis: búracie práce, výmena rozvodov zdravotechniky, výmena sanitárnych zariaďovacích
        predmetov, nové dvere a drevené obkladové zárubne, montáž obkladov a dlažieb, maliarske a           
        natieračské práce, keramické obklady stien, laminátové deliace priečky WC kabín, nášlapné 
        vrstvy podláh, odstráneni umývadiel a keramických obkladov, úpravy elektroinštalácie
 
 
 • Rekonštrukcia a rozšírenie školskej jedálne  

  11/2015-09/2016

        Objednávateľ: Mesto Kolárovo

        Miesto dodania: Kostolné nám. 1, Kolárovo

        Stručný opis: prístavba - hrubá stavba (základová konštrukcia, nosné murivo a zastrešenie prístavby),
        zateplenie, búracie práce, nové povrchy podláh, obklady stien v hygienických priestoroch, omietkové 
        úpravy stropov a stien, výmena interiérových dverí, výmena výplní okien a dverí, zdravotechnika, 
        maliarske a natieračské práce, vzduchotechnika, elektroinštalácia
 
 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná 500
023 52 Olešná
+421 905 226 087

Stavby

08.03.2014 18:39

Rodinné stavby

Nemalý podiel na objeme nami zrealizovaných prác má práve výstavba rodinných domov. Od základov realizujeme stavbu rodinných domov na kľúč aj rodinnú výstavbu domov používaných na rekreáciu, vrátane dodávok materiálov. Ponúkame tiež výstavbu bytových domov pre developerské spoločnosti v širokom...
08.03.2014 18:37

Priemyselné stavby

Ponúkame realizáciu jednoduchých priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, vrátane rekonštrukcie viacpodlažných administratívnych a hospodárskych budov.