Komplexná stavebná činnosť

ROK 2018

 
  •  Stavebné úpravy objektu angiografie na ambulanciu APS pre deti a dorast v 

     LNsP Liptovský Mikuláš 

         11 - 12/2018

Objednávateľ: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš

Miesto dodania: Liptovský Mikuláš

Stručný opis: rekonštrukcia vnútorných odpadov a rozvodu teplej a studenej vody, montáž zdravotechniky, výmena podlahovej krytiny, sádrové stierky, nivelačné stierky podláh, montáž keramických obkladov a dlažby, nové rozvody elektroinštalácie, výmena plastových okien a dverí

 
  • ZŠ s MŠ - rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierskych sietí

        04 - 07/2018

         Objednávateľ: Mesto Trnava

         Miesto dodania: A. Kubinu 34, Trnava

         Stručný opis: zmena dispozície, elektroinštalácia, kompletná rekonštrukcia umyvárok, výmena sanity, 
         povrchová úprava stien - obklady, omietky, výmena podláh, kanalizácia, vodoinštalácia, vykurovanie

 

  • Oprava fasády na budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 

        03/2018

         Objednávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 

         Miesto dodania: F. Lehára 18, Lučenec

         Stručný opis: fasádne práce

 

  • Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš, stavebné úpravy budovy telocvične 

        09/2017 - 01/2018

         Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

         Miesto dodania: Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

         Stručný opis: výplňové konštrukcie, nútené vetranie objektu, zateplenie obvodového a strešného 
         plášťa, nová strešná krytina

 

  • Rekonštrukcia Obecného úradu Jaslovké Bohunice

        02/2017 - 04/2018

         Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

         Miesto dodania: Nám. sv. Michala 36/10A, Jaslovké Bohunice

         Stručný opis: demontážne práce, búracie práce, murovacie práce, povrchové úpravy, omietky, maľby, 

         dlažby, obklady, klampiarske prvky, zámočnícke konštrukcie, výťah, zdravotechniccké inštalácie, 

         elektroinštalácia, spevnené plochy

 

Vyhľadávanie

Kontakt

OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná 500
023 52 Olešná
+421 905 226 087

Stavby

08.03.2014 18:39

Rodinné stavby

Nemalý podiel na objeme nami zrealizovaných prác má práve výstavba rodinných domov. Od základov realizujeme stavbu rodinných domov na kľúč aj rodinnú výstavbu domov používaných na rekreáciu, vrátane dodávok materiálov. Ponúkame tiež výstavbu bytových domov pre developerské spoločnosti v širokom...
08.03.2014 18:37

Priemyselné stavby

Ponúkame realizáciu jednoduchých priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, vrátane rekonštrukcie viacpodlažných administratívnych a hospodárskych budov.