Komplexná stavebná činnosť

Osobné postavenie

Spoločnosť OB-BELSTAV, s.r.o. je oprávnená dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a poskytovať všetky služby, ktoré sú potrebné pre riadne dokončenie stavebného diela.  
 
Spoločnosť je zapísaná v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie pod registračným číslom: 2014/5-PO-D3469. 
Zápis v tomto zozname preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia spoločnosti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Spoločnosť je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhľadávanie

Kontakt

OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná 500
023 52 Olešná
+421 905 226 087

Stavby

08.03.2014 18:39

Rodinné stavby

Nemalý podiel na objeme nami zrealizovaných prác má práve výstavba rodinných domov. Od základov realizujeme stavbu rodinných domov na kľúč aj rodinnú výstavbu domov používaných na rekreáciu, vrátane dodávok materiálov. Ponúkame tiež výstavbu bytových domov pre developerské spoločnosti v širokom...
08.03.2014 18:37

Priemyselné stavby

Ponúkame realizáciu jednoduchých priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, vrátane rekonštrukcie viacpodlažných administratívnych a hospodárskych budov.