Komplexná stavebná činnosť

Technická a odborná spôsobilosť

OB-BELSTAV, s.r.o. spĺňa predpoklady na zhotovenie diela v požadovanej technickej kvalite a odborne spôsobilými osobami. 
 
OB-BELSTAV, s.r.o. je držiteľom platných licencií a certifikátov na zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov. Tieto doklady potvrdzujú odbornú kvalifikáciu na vykonávanie stavebných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov. Osvedčujú, že spoločnosť má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác. 
 
Stavebné práce sú uskutočňované odborne spôsobilými a kvalifikovanými osobami. Pracovníci sa pravidelne zúčastňujú technických školení, ako aj školení o dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Pri realizovaní stavebných projektov spolupracujeme s odborne spôsobilými osobami na výkon činností stavbyvedúceho a stavebného dozoru, zapísanými v Slovenskej komore stavebných inžinierov.  

 

 

(TSUS) Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov:
 
Certifikát o zaškolení na aplikáciu systémov a produktov značky PCI® a zatepľovacích systémov: 
 
 
 
 
 
Certifikát o zaškolení na aplikáciu systémov a produktov značky PCI® a zatepľovacích systémov: 
 
 
 
Certifikát o zaškolení na aplikáciu systémov a produktov značky PRINCE COLOR® a zatepľovacích systémov: 
 
 
 
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná 500
023 52 Olešná
+421 905 226 087

Stavby

08.03.2014 18:39

Rodinné stavby

Nemalý podiel na objeme nami zrealizovaných prác má práve výstavba rodinných domov. Od základov realizujeme stavbu rodinných domov na kľúč aj rodinnú výstavbu domov používaných na rekreáciu, vrátane dodávok materiálov. Ponúkame tiež výstavbu bytových domov pre developerské spoločnosti v širokom...
08.03.2014 18:37

Priemyselné stavby

Ponúkame realizáciu jednoduchých priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, vrátane rekonštrukcie viacpodlažných administratívnych a hospodárskych budov.