Komplexná stavebná činnosť

Systém manažérstva kvality

Spoločnosti OB-BELSTAV, s.r.o. bol udelený certifikát systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Systémy manažérstva kvality vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. 
 
Certifikát systému manažérstva kvality preukazuje, že opatrenia na zabezpečenie kvality našej spoločnosti sú v súlade s požadovanými európskymi normami zabezpečenia kvality.
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná 500
023 52 Olešná
+421 905 226 087

Stavby

08.03.2014 18:39

Rodinné stavby

Nemalý podiel na objeme nami zrealizovaných prác má práve výstavba rodinných domov. Od základov realizujeme stavbu rodinných domov na kľúč aj rodinnú výstavbu domov používaných na rekreáciu, vrátane dodávok materiálov. Ponúkame tiež výstavbu bytových domov pre developerské spoločnosti v širokom...
08.03.2014 18:37

Priemyselné stavby

Ponúkame realizáciu jednoduchých priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, vrátane rekonštrukcie viacpodlažných administratívnych a hospodárskych budov.