Komplexná stavebná činnosť

Politika kvality a environmentu

 

I.

Základná zásada našej spoločnosti je zabezpečenie plnenia požiadaviek a stálej spokojnosti zákazníkov s našimi službami. Spokojný zákazník je najvyššou hodnotou našej spoločnosti.

 

II.

Ďalšou zásadou je dodržiavanie priaznivých podmienok na životné a pracovné prostredie s princípom prevencie znečisťovania životného prostredia v súlade s právnymi a inými požiadavkami, minimalizácia negatívnych vplyvov na životné prostredie pri všetkých činnostiach spojených so stavebnou a s tým súvisiacou činnosťou.

 

III.

Zabezpečiť trvalé zvyšovanie efektívnosti systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva musí byť základom pre uspokojovanie potrieb zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán.

 

IV.

Odborná kvalifikácia zamestnancov spoločnosti a ďalšie zvyšovanie ich kvalifikácie je predpokladom zabezpečenia a zlepšovania všetkých činností ovplyvňujúcich kvalitu stavebnej činnosti našej spoločnosti. Školeniami je zvyšované povedomie zamestnancov v oblasti kvality a ochrany životného prostredia.

 

V.

Zabezpečovanie kvality a ochrany životného prostredia je zamerané predovšetkým na preventívnu činnosť, ktorá minimalizuje vznik nezhodných produktov a ohrozenia životného prostredia.

 

VI.

Pre zabezpečenie všetkých požiadaviek na trvalé zvyšovanie efektívnosti systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva vyčleňuje konateľ spoločnosti potrebné zdroje (finančné, personálne, informačné, organizačné). Manažment spoločnosti ďalej zabezpečuje všeobecnú informovanosť okolia našej spoločnosti o našom vzťahu k životnému prostrediu a jeho ochrane.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná 500
023 52 Olešná
+421 905 226 087

Stavby

08.03.2014 18:39

Rodinné stavby

Nemalý podiel na objeme nami zrealizovaných prác má práve výstavba rodinných domov. Od základov realizujeme stavbu rodinných domov na kľúč aj rodinnú výstavbu domov používaných na rekreáciu, vrátane dodávok materiálov. Ponúkame tiež výstavbu bytových domov pre developerské spoločnosti v širokom...
08.03.2014 18:37

Priemyselné stavby

Ponúkame realizáciu jednoduchých priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, vrátane rekonštrukcie viacpodlažných administratívnych a hospodárskych budov.